Trường Sĩ quan Đặc công

#1
Trường Sĩ quan Đặc công
(Lớp học thêm toán 12, luyện thi toán Edusmart tổng hợp)

Ký hiệu: DCH

Loại hình: Công lập

Địa chỉ: xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1. Đối tượng tuyển sinh
- Nam Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ từ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm tuyển sinh); Quân nhân chuyên nghiệp; Công nhân viên quốc phòng phục vụ trong quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh);
- Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ).
2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển thí sinh trên phạm vị cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh

5. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
- Mã trường: DCH.
- Mã ngành: 7860207.
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01.
- Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Không.
6. Tổ chức tuyển sinh
2.7.1. Thời gian: Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.7.2. Hình thức nhận ĐKXT: Tại trường, qua đường bưu điện, trực tuyến.
2.7.3. Các điều kiện xét tuyển:
2.7.3.1. Đăng ký sơ tuyển:
- Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội mua hồ sơ và đăng ký sơ tuyển tại Ban TSQS cấp huyện; thí sinh là quân nhân tại ngũ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương;
- Thí sinh phải trực tiếp đến Ban TSQS cấp huyện (đối với thanh niên ngoài Quân đội), đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương (đối với quân nhân tại ngũ) đăng ký, tự mình viết kê khai các mẫu biểu, hồ sơ tuyển sinh; trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo đúng thời gian quy định.
- Khi đăng ký sơ tuyển, thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Trường Sĩ quan Đặc công thì mới được tham gia xét tuyển; các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường Quân đội, thực hiện đăng ký theo quy định của Bộ GD & ĐT. Những thí sinh đã làm hồ sơ sơ tuyển vào khối trường thuộc Bộ Công an hoặc hệ quân sự của trường Quân đội khác thì không được làm hồ sơ sơ tuyển vào Trường Sĩ quan Đặc công.
2.7.3.2. Đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia: Thí sinh thực hiện việc đăng ký dự thi theo quy định của Bộ GD & ĐT.
2.7.3.3. Về môn thi:
- Thí sinh chưa tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi, môn thi để xét công nhận tốt nghiệp và đăng ký dự thi thêm các bài thi, môn thi phù hợp với bài thi, môn thi trong tổ hợp các môn thi mà thí sinh dùng để xét tuyển vào Trường.
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT đăng ký dự thi các bài thi, môn thi phù hợp với bài thi, môn thi trong tổ hợp các môn thi mà thí sinh dùng để xét tuyển vào Trường.
2.7.3.4. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:
- Thí sinh phải đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Trường Sĩ quan Đặc công ngay từ khi sơ tuyển. Nhà trường sẽ phối hợp với Ban TSQS Bộ Quốc phòng và các học viện, trường trong Quân đội kiểm tra toàn bộ danh sách thí sinh đăng ký sơ tuyển; trường hợp phát hiện thí sinh nộp từ 2 hồ sơ sơ tuyển trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách.
- Trong đợt xét tuyển đợt 1: Nếu có nguyện vọng dự tuyển vào Trường Sĩ quan Đặc công, thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Trường, các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường Quân đội. Nếu thí sinh không đăng ký xét nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất), sẽ không được tham gia xét tuyển.
- Tổ hợp môn thi/ bài thi: Toán, Vật lý, Hóa học (tổ hợp A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (tổ hợp A01).
2.7.3.5. Điểm chuẩn xét tuyển:
- Thực hiện một điểm chuẩn chung đối với thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài Quân đội; theo thí sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra) và thí sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Nam (tính từ Quảng Trị trở vào); thí sinh là quân nhân tại ngũ được xác định điểm tuyển theo hộ khẩu thường trú.
- Thực hiện một điểm chuẩn chung cho cả hai tổ hợp xét tuyển;
- Thí sinh được tính điểm chuẩn theo hộ khẩu thường trú khu vực phía Nam thì thời gian có hộ khẩu thường trú phía Nam (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh) phải có đủ 3 năm thường trú liên tục trở lên và có ít nhất năm lớp 12 học và dự thi tốt nghiệp THPT tại các tỉnh phía Nam;
7. Chính sách ưu tiên
1. Đối tượng được xét tuyển thẳng
* Đối tượng 1

- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp;
- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi kho học – kỹ thuật (KH-KT) quốc tế (môn(lĩnh vực) Toán) thì được xét tuyển thẳng vào trường (nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT);
- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và trong cuộc thi KH-KT cấp quốc gia (môn (lĩnh vực) Toán) đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào trường (nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT).
* Đối tượng 2
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.
2. Đối tượng được ưu tiên
Thí sinh dùng quyền ưu tiên xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào Trường là các thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Cuộc thi KH-KT cấp quốc gia (môn (lĩnh vực) Toán) và đã tốt nghiệp trung học, nếu có kết quả thi THPT quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường thì được Trường xem xét, quyết định vào học.
3. Chỉ tiêu tuyển thẳng
Chỉ tiêu tuyển thẳng không quá 04 thí sinh; trong 90 Chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trường.
4. Tổ chức xét tuyển
a) Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn tuyển sinh vào đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học theo đúng quy định tại Điều 14, 15, 16 Thông tư số 17, Thông tư số 42, Thông tư số 24.
Thí sinh chỉ được đăng ký sơ tuyển vào một trường trong Quân đội và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đúng một trường nộp hồ sơ sơ tuyển. Thí sinh ĐKXT thẳng thuộc Đối tượng 2 phải đăng ký 01 tổ hợp môn xét tuyển (A00 hoặc A01) vào hồ sơ sơ tuyển ngay từ khi sơ tuyển để làm căn cứ xét tuyển.
b) Nộp thủ tục đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào trường theo đúng quy định của Bộ GD & ĐT và Bộ Quốc phòng, được trường thẩm định, xét duyệt đủ thủ tục và tiêu chuẩn xét tuyển.
c) Trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo đối tượng 1 vượt quá chỉ tiêu quy định
d) Đối với xét tuyển thẳng thí sinh thuộc diện quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh.
* Tiêu chuẩn
- Về học lực, thí sinh đạt các tiêu chuẩn:
+ Kết quả học tập 3 năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12) đạt học lực khá trở lên, trong đó điểm tổng kết trung bình môn học năm lớp 12 của 3 môn học theo 1 trong các tổ hợp các môn xét tuyển của trường đăng ký xét tuyển thẳng phải đạt khá trở lên;
+ Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2014 trở về trước, tốt nghiệp THPT đạt loại khá trở lên; thí sinh dự Kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015 đến năm 2018 điểm thi các bài thi/môn thi xét tốt nghiệp THPT tại Kỳ thi THPT quốc gia đạt từ 6,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).
- Về hạnh kiểm (rèn luyện): Xếp loại hạnh kiểm (rèn luyện) các năm học THPT hoặc tương đương của thí sinh phải đạt khá trở lên.
* Tổ chức xét tuyển
- Tổng điểm của thí sinh để xét tuyển như sau: Lấy tổng cộng điểm trung bình chung từng năm của 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển vào trường năm 2018 trong 3 năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12), cộng với điểm ưu tiên (nếu có) để xét tuyển; xét tuyển theo phương thức lấy từ thí sinh có tổng số điểm cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu quy định.
8. Lệ phí xét tuyển
- Lệ phí sơ tuyển: 50.000đ/thí sinh, nộp về Ban Tuyển sinh Quân sự cấp Quận (Huyện) khi làm hồ sơ sơ tuyển;
- Lệ phí xét tuyển thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
9. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
Không
(Lớp học thêm toán 12, luyện thi toán Edusmart tổng hợp)
 

Thành viên trực tuyến

Các trang rao vặt uy tín khác

Liên kết với trang

Tải mã nguồn miễn phí
FBPoster - Công cụ maketing facebook
Top