Hướng dẫn mở lại chiến trường tống kim trung cấp và sơ cấp server linux

danhdang268

Administrator
Thành viên BQT
#1
Nay có 1 bác hỏi nên tiện tìm lại rồi hướng dẫn anh em trong clb luôn. cái này cũng hao hao giống với chỉnh sửa giờ đi phong lăng độ. các bác vào thư mục gateway/s3relay/relaysetting/task tìm tới các file có chữ battle như file battle_1_0950.lua. mở ra thì nó đại khái như này nhé

-- chiÕn dÞch hÖ thèng


-- Fanghao_Wu 2004-12-6


function TaskShedule()


-- thiÕt trÝ ph¬ng ¸n tªn gäi


TaskName( "T¬ng D¬ng chiÕn dÞch (tèng kim) 09:50" ); (dòng này là hiển thị khi s3relay nó load sẽ báo ra)


TaskInterval( 1440 );


TaskTime( 9, 50 ) (dong này là thời gian chạy tống kim. thời gian này chính là thời gian bắt đầu thông báo chiến trường tống kim mở ra)


TaskCountLimit( 0 );


-- ph¸t ra khëi ®éng tin tøc


OutputMsg( "BATTLE[XiangYang] 09:50 startup. . ." ); (dòng này là khi tới giờ đó ở server nó sẽ hiển thị chứ ở trong game ko có j đâu nhé các bác chỉnh sao cũng được )


end


function TaskContent()


-- Battle_StartNewRound( 1, 1 ); -- GM chØ lÖnh, khëi ®éng cÊp thÊp t©n chiÕn cuéc (Dòng này chính là tống kim sơ cấp, các bác bỏ cái -- ở đầu dòng đi là ok nhé)


-- Battle_StartNewRound( 1, 2 ); -- GM chØ lÖnh, khëi ®éng trung cÊp t©n chiÕn cuéc (Dòng này chính là tống kim trung cấp, các bác bỏ cái -- ở đầu dòng đi là ok nhé)


Battle_StartNewRound( 1, 3 ); -- GM chØ lÖnh, khëi ®éng cao cÊp t©n chiÕn cuéc (Dòng này chính là tống kim cao cấp,cái này mở sẵn rồi nhé)


end


function GameSvrConnected(dwGameSvrIP)


end


function GameSvrReady(dwGameSvrIP)


end


không biết các bác việt hóa chưa nhưng về cấu trúc thì nó như thế nầy hoặc các bác sửa như thế này cũng được. nhìn như vậy chắc các bác hiểu rồi đúng không. các bác làm tương tự cho các file có chữ battle còn lại là xong.
ah tí quên. hình như cái phong vân lệnh bài nó có yêu cầu cấp 120 thì các bác vào tìm nó sửa lại yêu cầu lv nhé. Lâu lắm rồi ko chơi võ lâm ko hiểu cái phong vân lệnh bài này có pải tống kim chiêu thư hay ko nữa nhưng cứ nói ra đây cho bác nào cần. bác nào biết giải đáp luôn hộ ae nhé . còn cái tống kim việt hóa thì đợt t share bên topic tổng hợp việt hóa rồi nhé. sai 1 vài chỗ ở đoạn yêu cầu nhưng đủ để chơi rồi
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Các trang rao vặt uy tín khác

Liên kết với trang

Tải mã nguồn miễn phí
FBPoster - Công cụ maketing facebook
Top